Pályaépítés programról

Az MLSZ elnöksége és küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló stratégia egyik legfontosabb célkitűzése a tömegbázis szélesítése. A szövetség az elmúlt év elején a tömegesítés érdekében indította el pályaépítési programját, melynek első eredményei mára kézzelfogható valósággá váltak. A program sikerét nemcsak az elkészült pályák növekvő száma mutatja, hanem az is, hogy egyre több település jelzi építési igényét, és kapcsolódik be a projektbe. A mai követelményeknek megfelelő futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmasak, mint egyesületek vagy iskolák sportprogramjának segítésére.

A Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjában évente 100 pályához igényel TAO-támogatást. Az MLSZ-nél pályázó önkormányzatok és sportszervezetek ötféle pályatípus közül választhatnak. (12x24-es műfüves grundpálya, 20x40-es műfüves kispálya, 40x60-as műfüves félpálya, valamint 111x72-es műfüves és élőfüves nagypálya) A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az MLSZ által nyújtott TAO támogatás mértéke a teljes beruházási költség 70%-a. 2015-től 40x60-as és 111x72-es élő és műfüves pálya kivitelezésére csak abban az esetben lehet pályázni, ha a pályázó közvetíti a TAO forrást finanszírozó céget.

Az MLSZ a pályaépítések helyszíneit pályáztatás útján választja ki. A pályázatok elbírálása a Megyei Igazgatóságokon történik előre meghatározott bírálati szempontok alapján, majd ezt követően a MLSZ Elnöksége hozza meg a végleges döntést a pályaépítések helyszíneiről a Megyei Társadalmi Elnökségek javaslatát figyelembe véve (a formailag megfelelt, de kvótán felüli, nem nyertes pályázatok tartaléklistára kerülnek).

A kivitelezés során használandó anyagok (műfű, gumi granulátum, homok, palánk háttérháló, kapuk, felszerelési tárgyak, mobil lelátó, stb.) szállítóit az MLSZ kétévente megversenyezteti, termékenként legalább három ajánlatot kér az adott területen működő cégektől. Az előre kialakított, majd meghirdetett bírálati szempontok szerint (ár, minőség, referencia, vállalt garancia, stb.) kiválasztja az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő szállítót, és végül vele köt szerződést a szállításra. 

A kivitelezések ütemesen kezdődnek. Valamennyi helyszínre meghívásos kivitelezői tendert ír ki az MLSZ azok között a vállalkozók között, amelyek korábban már egy előminősítésen megfeleltek. A kivitelezői tender értékelése előre meghatározott, rögzített és meghirdetett szempontok szerint történik. 

A nyertes ár ismeretében az MLSZ az önkormányzattal/sportszervezettel együttműködési megállapodást köt, a kivitelezővel pedig vállalkozási szerződést. A kivitelezés azt követően kezdhető meg, hogy az önkormányzat/sportszervezet aláírta az együttműködési megállapodást az MLSZ-el és átutalta a 30% önerőt. 

A kivitelezés során a műszaki ellenőrzést az MLSZ által megbízott cég végzi. A kivitelezés időtartama kispálya esetén kb. 30 nap, félpálya esetén 45 nap, nagypálya esetén 60 nap. A kivitelező készre jelentését követően megtörténik a pálya műszaki átadás-átvétele, melyen a pálya majdani üzemeltetője, a kivitelező és a műszaki ellenőr vesznek részt. 

Az önkormányzat/sportszervezet birtokba veszi a pályát azzal, hogy azt 15 éven keresztül az MLSZ-szel közösen használja és hasznosítja a TAO-törvényben meghatározott célok megvalósulása érdekében. Az MLSZ a pályák karbantartását évente kétszer ellenőrzi, a tapasztalatokról, az esetleg szükséges teendőkről értesíti az üzemeltetőt. A pályák üzemeltetőjének adatszolgáltatási kötelezettsége is van, melynek teljesítését az MLSZ szintén ellenőrzi. A TAO-támogatással történő elszámolásra a jóváhagyó, ellenőrző szerv felé támogatási időszakonként (évente) kerül sor, melynek keretében az MLSZ pályánként köteles benyújtani valamennyi szerződést, műszaki dokumentációt és a könyvvizsgált számviteli bizonylatokat. 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az MLSZ megyei (budapesti) igazgatóságai részére, valamint az alábbi mail címre juttathatják el: palyaepites@mlsz.hu.


További információk és az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó dokumentumok a jobb oldali menüsorban találhatók!

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • MOL

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • Förch
  • Jet Sol